Dagen før muslimenes helligste natt kom varselet - en islamistgruppe med tilknytning til Syria planlegger et terrorangrep mot Norge. Forstander Basim Ghozlan i Rabita-moskeen mener nordmenn radikaliseres når de føler seg utenfor samfunnet, skriver DN.– Terrorister har ikke logikk. Eller de har logikk, den er bare vanskelig tilgjengelig for oss vanlige mennesker, sier Basim Ghozlan. Forstanderen i Rabita-moskeen er sliten og medtatt, og føler seg utmattet som om han har trent hardt og nå er på siste runde, skriver avisen.Moskeen Ghozlan, som er forstander for i sentrum av Oslo, Rabita-moskeen i Det Islamske Forbundet, har hatt medlemmer som har dratt til Syria.– Det er viktig å understreke at vi som trossamfunn tar sterk avstand fra enhver terrorhandling. Vi har vår klare politikk på dette – vi er en del av det norske samfunnet og har ingen ønsker om å angripe eller ødelegge Norge. Men vi stenger heller ingen ute fra moskeen vår, sier han til DN.