311.000 nye jobless claims i USA

Flere enn ventet søkte om arbeidsledighetstrygd i USA i forrige uke.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 303.000 per 2. august til 311.000 per 9. august.Det var ventet 295.000 jobless claims.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra 2.519.000 per 26. juli til 2.544.000 per 2. augustForventningen var på 2.500.000.Her finner du hele meldingen

Nyheter
Næringsliv