Rederfamilien Wilhelmsen har lagt bak seg et sterkt år. Ifølge DN tjente investeringsselskapet Skips-as Tudor på Lysaker 340,4 millioner kroner før skatt i fjor. Det er opp 49,9 prosent fra året før.– Det ble et kanonår, sier administrerende direktør Christian Due.Om lag 45 prosent av total­balansen i Tudor er knyttet til bilskips- og logistikkselskapet Wilh. Wilhelmsen asa og Wilh. Wilhelmsen Holding. Tidligere års nedskrivning av anleggsmidler ble reverserte som følge av kursoppgangen i Wilh. Wilhelmsen Holding.Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet 2,15 milliarder kroner.