På dagens kalender står den amerikanske sentralbanken (Fed) sin utlånsundersøkelse. Ellers er det ingen nøkkeltall av stor betydning, fastslår DNB Markets. "Ukens høydepunkter er rentemøtene i ESB og BoE som finner sted på torsdag. Inflasjonen i eurosonen falt i juli og understreker at ESB potensielt blir nødt til å gjøre mer for å få inflasjonen opp. Likevel er det ikke ventet noen endringer i pengepolitikken på dette møtet. Draghi vil imidlertid trolig gjenta at ESB er klare til å handle om nødvendig og at kvantitative lettelser er et mulig virkemiddel", skriver meglerhuset mandag.Mens ESB kan komme til å måtte lette ytterligere på pengepolitikken, vil trolig BoE snart bevege seg i motsatt retning, tror DNB Markets. "Overraskende sterk økonomisk utvikling og et stadig strammere arbeidsmarked tilsier at en første renteheving rykker nærmere. På denne ukens møte er det imidlertid ikke ventet noen endringer eller nye signaler. I så måte blir inflasjonsrapporten som kommer neste uke mer interessant", heter det.