Ekornes tjener mindre penger

Ekornes reduserte overskuddet i 2. kvartal. Markedet i Mellom-Europa er svært negativt.

Sofagruppe fra Ekornes møbler på båten "Polarcus Asima". Foto: Lise Åserud / Scanpix
Næringsliv

Ekornes melder om et resultat etter skatt på 41,6 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 60,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,13 kroner, mot 1,63 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt endte på 60,6 millioner kroner, sammenlignet med 85,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 52,0 millioner kroner, mot 78,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 631,3 millioner kroner, sammenlignet med 649,0 millioner kroner i 2. kvartal 2013.Ekornes har i 1. halvår hatt en noe lavere ordreinngang enn i samme periode i fjor.Nedgangen har kommet i 2. kvartal, hvor ordreinngangen i juni var spesielt svak.Ekornes har lagt om stort sett alle sine forretningssystemer (Asia og Australia gjenstår). Dette har påvirket selskapets omsetning og drift negativt i deler av 1. halvår, mest i USA. Systemene fungerer nå tilnærmet normalt.Markedsforholdene i de store markedene er uforutsigbare. Spesielt Mellom-Europa har så langt i år utviklet seg svært negativt. Ekornes gjennomfører derfor i tiden framover en rekke kostnadsreduserende aktiviteter, spesielt i de markedene som fortsatt forventes å ha tilbakegang i etterspørselen.Her er rapporten