Fått kontrakt av Statoil

Kongsberg Gruppen skal bistå med tjenester til konseptstudier og pre-FEED ved Johan Castberg.

Walter Qvam. Kilian Munch
Næringsliv

Kongsberg Oil & Gas Technologies, som er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen, har blitt tildelt en kontrakt for levering av tjenester til konseptstudier og pre-FEED (Front End Engineering Design) til Statoils Johan Castberg-prosjekt i Barentshavet, skriver selskapet, ifølge TDN Finans. Prosjektet omfatter utbygging av oljefeltene Skrugard, Havis og Drivis i produksjonslisens 532, rundt 230 kilometer nordvest for Nordkapp. Kontrakten er en fortsettelse av konseptarbeidet som ble fullført i juni 2014.Den omfatter integrerte tjenester for utforming av konsept og pre-FEED design av rørledninger og stigerør på feltene, og arbeidet skal ferdigstilles innen juni 2015. Kontrakten omfatter også ulike opsjoner for arbeid i konseptfasen, samt opsjoner for FEED-studie og verifikasjonsarbeider i detaljfasen av prosjektet.I tillegg vil Kongsberg Oil & Gas Technologies ha ansvaret for å koordinere grensesnittarbeidet mellom ulike aktører i prosjektet. I den forlengede konseptfasen vil selskapet utføre designoptimalisering og kostnadsreduksjoner på alternative tekniske løsninger og modne konseptet videre frem til godkjennelse.