Inspirert av debatten rundt den franske økonomen Thomas Piketty har samfunnsøkonom i tenketanken Civita, Villeman Vinje, regnet på hva som ville skjedd dersom formuesskatten ble fjernet, skriver DN.– Jeg blir litt oppgitt av for­delingsdebatten. Det hevdes at formuesskatten er nødvendig for at også de rikeste skal betale skatt. Det notatet jeg har skrevet nå viser at det ikke er tilfellet, og at formuesskatten alt i alt har en moderat betydning på omfor­deling, sier Vinje.Vinje skriver i et innlegg i avisen at en fjerning av formuesskatten vil gi en helt marginal effekt på ginikoeffisienten, tallet som viser hvordan inntektene er fordelt i samfunnet.– Jeg synes ikke ulikhet er det som skal hindre at man fjerner hele formuesskatten dersom man mener at den er skadelig og derfor bør bort, sier Vinje.Civita og Vinje møter imidlertid motbør hos noen av Norges fremste økonomer, deriblant Rolf Aaberge, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå (SSB).– Hvis han er skuffet over fordelingseffekten, er det bare å øke skattesatsen.DN skriver at Aaberge er Norges fremste forsker på økonomisk ulikhet, og har bidratt med norsk tallmateriale til Pikettys bok «Kapital i det 21. århundre». Han mener Vinjes beregninger ikke gir noen ny kunnskap.– At ginien forandrer seg lite dersom man fjerner formuesskatten trenger man ikke gjøre noen beregninger på, for det vet vi allerede. Men her gjør Vinje en feil. Han foretar en sammenligning av epler og bananer når han ikke tar hensyn til den store forskjellen på statens skatteinntekter fra henholdsvis formue og inntekt, sier Aaberge til DN.