Flygerne saksøker SAS

Flygerne i Norge og Sverige saksøker SAS for ikke å følge avtalefestede regler for forfremmelser og ansettelser av kapteiner og annenflygere.

Svein Østerhus
Næringsliv

Flyselskapet har i en avtale med flygerforeningene i Norge, Sverige og Danmark akseptert å følge en praksis der kapteiner og annenflygere forfremmes og ansettes etter kriterier knyttet til ansiennitet og alder. I praksis har flygere med høyere ansiennitet og høyere alder fortrinnsrett framfor flygere lenger ned på listen, ifølge travelreport.se.Etter en fersk dom i tingretten i København, som fastslår at alderskriteriet i avtalen er diskriminerende, har konsernet gått bort fra å bruke den såkalte senioritetslisten. Ifølge stevningen fra Norske SAS-flygeres Forening og Svensk Pilotforening har ledelsen ensidig fastsatt nye kriterier for forfremmelse og ansettelser.Søksmålet – som har til formål å få senioritetslisten erklært lovlig – kommer trolig opp for arbeidsretten i Sverige rundt neste sommer. (©NTB)