Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen mandag 28. juli 2014.
I kjølvannet av Transocean-sakenMen først:Men så er det NorgeVi er helt enigSkattefritaket for rederiene
er det snakket og skrevet mye om skatteparadiser og skatteplanlegging, og advokat Anders H. Liland i KMPG Law sier til Dagens Næringsliv at «skatteplanlegging har ikke stått høyt på politikernes agenda», til tross for at «skatteplanlegging har hatt en hovedprioritet i EU og OECD i flere år».Det er altså ikke bare politikeren Eva Joly, førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim og professorene ved Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole som er opptatt av skatteplanlegging og skatteparadiser. Selv redaktøren i Dine Penger, Tom Staavi, skriver i VG at «de ulike nasjonalstatene må samarbeide i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det vil alltid være noen små stater og øyer som ønsker å tiltrekke seg business ved å være postkasseland for skattefritt utbytte».Norge som den eneste hvite flekken. Moralens høyborg. Landet uten skatteplanlegging.Vi er ikke like imponert. Norge er akkurat like kynisk som andre land og øyer. Det er enhver skatteyters rett til å tilpasse seg de gjeldende skatteregler, slik at man betaler minst mulig skatt. Det har vi Høyesteretts kjennelse for. Det er gjeldende rett.Og det er selvfølgelig lov å bruke rådgivere, enten det er verdens største revisjonsselskaper eller lokale advokater. Ifølge en masteroppgave ved NHH skal det angivelig være slik at de som bruker internasjonale revisjonsselskaper som PwC, Ernst & Young, KPMG og Deloitte kommer bedre ut enn de som bruker andre rådgivere. Det er bra for disse selskapenes kunder. som skatteparadis. Norge er faktisk et skatteparadis for noen. For rederiselskapene.I 2007 sa daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) at «vi kommer ikke til å få samme vilkår som i skatteparadisene, men sett i forhold til det som er vanlig i Europa, må vi ha sammenlignbare konkurransevilkår».Norge og den rødgrønne regjeringen innførte da skattefritak for skipsfartsinntekter som opptjenes innen rederiskatteordningen. Nullskatt. I stedet må rederiene betale en tonnasjeavgift på 0,6 prosent.Er ikke det mistenkelig likt et skatteparadis? i daværende statsråds argumentasjon, men den norske moraliseringen over skatteparadiser og skatteplanlegging blir temmelig hul.Rederiene gikk fra en skattesats på 28 prosent til 0,6 prosent.Rett nok er det slik at det blir skatt (nå med 27 prosent) hvis selskapene deler ut utbytte eller selskapene velger å flytte til utlandet (tre ut av ordningen), men for rederiene er Norge et skatteparadis.«Hvis vi har en lovgivning som stimulerer til skatteplanlegging, er det fellesskapet som taper på det», sier KrF’s Hans Olav Syversen som leder finanskomiteen på Stortinget.Det er bare snikk-snakk. Skatteplanlegging er bra, og Norge har det beste opplegget. er så bra at daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (i 2007) ville inndra en skattegjeld på 20 milliarder kroner som rederiene hadde opparbeidet. Det gikk ikke bra, og Høyesterett måtte i 2010 fortelle regjeringen at Norge ikke med tilbakevirkende virkning kunne inndra så mye skatt fra rederiene. Johnsen måtte finne på noe nytt og snillere.På samme måte vil Norge måtte tilpasse seg tendensen i Europa om stadig lavere selskapsskatt. Norge har 27 prosent, Sverige har 22 prosent og Finland 20 prosent.Norge vil senke selskapsskatten drastisk og det er ikke skatteplanlegging, men realpolitikk.