Interoil økte produksjonen

Interoil Exploration & Production økte oljeprodusjonen i juli.

Næringsliv

Interoil Exploration & Production har kommet med en oppdatering for juli. Det opplyses at snittproduksjonen var på 3.949 fat olje og gass pr dag, mot 3.774 fat olje pr dag i juni.Peru-produksjonen var i snitt 2.220 fat olje pr dag, opp fra 2.050 i juni, mens Colombia-produksjonen var 1.729 fat olje, mot 1.724 fat foregående måned.Gjennomsnittlige salgsprisefor oljen var 105,50 dollar pr fat i Peru og 99,80 dollar pr fat i Colombia.