Landets største kjøreskole taper millioner av kroner

Tunge investeringer i kjøretøy, IT-system og omprofilering har preget resultatene i Wright Trafikkskole de seneste årene. Fjoråret endte med et driftsresultat på minus 4,7 millioner kroner.

Fra E18 gjennom Vestfold. Foto: Scanpix
Næringsliv

Med 24 avdelingskontorer og en omsetning på 113 millioner kroner i 2013 er Wright Trafikkskole landets desidert største trafikkskole. Med resultatmarginer på over 20 prosent var det også en særdeles lønnsom virksomhet frem til 2009, skriver Finansavisen.Mot slutten av 2009 kjøpte det svenske investeringsselskapet Scope Growth 63 prosent av aksjene, og etter det har pilene pekt nedover. Fjoråret ble avsluttet med et resultat før skatt på minus 6,3 millioner kroner.- Siden høsten 2011 har vi lagt til rette for en vekststrategi, og investert totalt opp mot 40 millioner kroner i blant annet 15 nye lastebiler, bygging av sikkerhetshall, nytt IT-system og omprofilering og oppussing av samtlige avdelinger og kjøretøy, forklarer daglig leder Ståle Hellum i Wright Trafikkskole til Finansavisen.- Det har kostet mye, men vært et bevisst valg for å sikre fremtidig inntjening. Vesentlige deler av investeringene er tatt over driften, fortsetter han.Markant bedre i 2014Tungbilmarkedet – eller proffmarkedet – står for mer enn en tredjedel av Wright Trafikkskoles virksomhet, og her har det ifølge Hellum skjedd en del endringer de siste årene.- I dette markedet er også det offentlige inne i bildet som kjøpere, og det er snakk om anbud der man har tidsbestemte avtaler. Budsjettene til for eksempel NAV avhenger av arbeidsmarkedssituasjonen samt politisk styring. Etterspørselen, særlig fra NAV, er nok lavere etter 2010 enn tilfellet var i årene før.Men det har også dukket opp et nytt marked; etterutdanning. De nye yrkessjåførdirektivene som trådte i kraft i 2011 krever nemlig at yrkessjåfører frisker opp kunnskapene hvert femte år, skriver Finansavisen- Dette nye markedet, kombinert med en lavere kostnadsbase som følge av at vi nå stort sett er ferdige med de nevnte investeringene, gjør at vi forventer en markant bedring i både omsetning og resultat i 2014, sier Hellum.Les mer i lørdagens utgave av Finansavisen!