Meglerhus: Nye toner fra Draghi

ESB-sjefen er bekymret for fallende inflasjonsforventninger og etterlyser hjelp fra finanspolitikken

Mario Draghi. AP Photo
Næringsliv

ESB-sjef Mario Draghi var i aksjon på den årlige sentralbankkonferansen i Jackson Hole fredag. Ifølge DNB-økonom Kjersti Haugland fikk han mest oppmerksomhet for å erkjenne at inflasjonsforventningene, slik de fremkommer av prisingen i finansmarkedene, har sunket «betydelig» i løpet av august måned. Han fulgte opp med å si at ESB vil «erkjenne» denne utviklingen og bruke alle tilgjengelige verktøy for å sikre prisstabilitet på medium sikt. Dermed ble forventningene om ytterligere pengepolitiske tiltak skrudd videre opp blant markedsaktørene, fastslår Haugland.«Draghi slo dessuten an en ny og overraskende tone da han etterlyste mer fleksibilitet i eurosonens budsjettregime, for å «gi rom for kostnader knyttet til nødvendige strukturelle reformer».  Han ønsker en miks av pengepolitikk, finanspolitikk og strukturelle reformer for å få sysselsettingen opp. Risikoen knyttet til å gjøre «for lite», slik at arbeidsledigheten fester seg på et varig høyt nivå, er etter hans syn større enn risikoen knyttet til å gjøre «for mye», slik at lønns- og prisvekst blir for høy. Signalene om å bruke mer penger over offentlige budsjetter ble nok tatt godt i mot av den politiske ledelsen i Frankrike og Italia, som lenge har argumentert for det samme», heter det i morgenrapporten fra DNB Markets.

Nyheter
Næringsliv