BNP i Italia falt 0,2 prosent sekvensielt i andre kvartal 2014, mens fallet var 0,3 prosent på årsbasis. Det viser foreløpige tall offentliggjort onsdag, ifølge Bloomberg News og TDN Finans.Det var ventet en oppgang på 0,1 prosent over kvartalet og en oppgang på 0,1 prosent på årsbasis.