I budsjettet for 2014 justerte regjeringen satsen fra 1,1 prosent til 1 prosent, men det er langt fra nok, mener NHO.– Om det ikke nå kommer et betydelig kutt, vil det være et løftebrudd og svært skuffende, sier han til Dagens Næringsliv.Frp har tidligere i sommer antydet at det er realistisk at formuesskatten settes ned med ytterligere 0,2 prosent til 0,8 prosent i det kommende statsbudsjettet, men der er en innstilling NHO-direktøren ikke er fornøyd med.– Med en slik fart vil det være vanskelig å bli kvitt formuesskatten i denne regjeringsperioden, sier Ulstein.I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil trappe ned formuesskatten ved å redusere satsen og øke bunnfradraget.