Overraskende sterk detaljhandel

Omsetningsveksten i detaljhandelsbedriftene var sterkere enn ventet.

Shopping - Foto - Scanpix
Næringsliv

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene, eksklusive motorvogner, steg 1,2 prosent fra mai til juni.Det viser sesongjusterte tall fra SSB.Ifølge TDN Finans' estimater var det ventet en oppgang på 0,5 prosent.Eksklusive motorvogner og salg på bensinstasjoner var oppgangen 1,1 prosent.På årsbasis var oppgangen, eksklusive motorvogner, på 2,3 prosent.De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, fritidsutstyr og klær, var blant dem som bidro til økningen i omsetningsvolumet. Salg via Internett og salg på bensinstasjonene bidro også til økningen. Salg av IKT-utstyr i spesialforretninger hadde derimot en liten nedgang fra mai til juni i år, skriver SSB.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 prosent i perioden april-juni 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.Varekonsumet Husholdningenes varekonsum var 1,5 prosent høyere i juni enn i mai 2014, viser sesongjusterte tall. Alle konsumgrupper, utenom elektrisitet og brensel, var med på å trekke konsumet opp, skriver SSB.Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en sesongjustert oppgang på 1,8 prosent i juni, etter en liten nedgang i mai. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,6 prosentpoeng. Det var også en markant økning i konsumet av andre varer og kjøp og drift av biler . Disse gruppene bidro til å trekke varekonsumet opp med i underkant av 0,5 prosentpoeng hver.Mer om detaljhandelen her. Mer om varekonsumet her.