Produsentprisene stiger i USA

Amerikanske produsentpriser stiger svakt.

AP Photo
Næringsliv

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at produsentprisene i USA steg 0,1 prosent fra juni til juli.Det var som ventet.Eksklusive mat og energi steg produsentprisene 0,2 prosent på månedsbasis.Les mer her.