Sammenligner Europa med Japan for 20 år siden

Økonomiredaktør Zanny Minton Beddoes i The Economist ser mange likhetstrekk.

Japan - Foto: AP
Næringsliv

– Parallellene er høyst reelle. Tidlig på 90-tallet, etter at boblen sprakk i Japan, hadde landet en kombinasjon av finanskrise, stor gjeldsbyrde, uheldige demografiske endringer og manglende vilje til å håndtere gjelden. Alt dette ser du i Europa i dag, sier økonomiredaktør Zanny Minton Beddoes i The Economist til DN.Men hun mener at det er en viktig forskjell.– Japan har tolerert stagnasjon og deflasjon i to tiår. Jeg tror ikke det europeiske politiske systemet vil holde ut en så lang periode med vedvarende høy ledighet og stagnasjon, sier hun.Beddoes er svært bekymret for at Europa ikke viser tegn til bedring og mener det er sannsynlig at Europa kan ende som Japan, med deflasjon og svært svak vekst.