Sjømatnæringen med tiltaksliste

Norske sjømatprodusenter ber om hjelp fra staten for å motvirke følgene av det russiske importforbudet. FHL ønsker blant annet bedre vilkår for eksport til EU.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening tar i et brev til norske myndigheter for seg en rekke områder der tiltak på kort og lang sikt vil kunne dempe de skadevirkningene næringen står overfor.Russland innførte i forrige uke umiddelbar stans i importen av en rekke vareslag fra USA, EU, Canada, Australia og Norge. For Norges del er det i all hovedsak sjømatnæringen som rammes.FHL ber regjeringen arbeide for at norsk fisk og sjømat skal få bedre markedstilgang til EU.Like vilkårAllerede i dag har USA og Canada bedre vilkår enn Norge, og med det ustabile russiske markedet på toppen blir problemene enda større. Bedre avsetning for sild og annen pelagisk fisk på EU-markedet vil være til stor hjelp for norske sjømatprodusenter.Landsforeningen er ikke først og fremst bekymret over importforbudet på fersk laks, da næringen opplever stigende etterspørsel i andre markeder. Eksporten til Russland står for 10 prosent av total norsk lakseeksport, og etter en omstillingsperiode håper FHL at Asia, USA og EU dekker opp dette.Utfordringene er større for produsentene av ørret og spesielt sild. Næringen ønsker at kvoter som ikke brukes i 2014, kan overføres til 2015 og vil drøfte dette med fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Dette vil redusere trykket på allerede fulle lagre av frossen sild.UkrainaDersom det russiske vedtaket også berører handelen med Hviterussland og Kasakhstan, vil problemene forsterkes ytterligere. Dessuten kan konkurransen forrykkes, ettersom Island og Færøyene trolig ikke rammes av importforbud.Importstansen vil på kort sikt føre til store lagre av sild og torskelever. Ukraina er i normale tider et godt, om enn noe ustabilt marked.Nå er imidlertid det falt bort som følge av den urolige situasjonen øst i landet og de økonomiske problemene generelt. FHL ber regjeringen vurdere om sild og torskelever kan brukes som bistand til ukrainske forbrukere.Alternativet for produsentene er å male det opp til fôr. (©NTB)