Veidekke kraftig bedre

Veidekke har lagt bak seg et kvartal med vekst og kraftig bedre resultat.

Arne Giske. Foto: Veidekke.
Næringsliv

Veidekke melder om et resultat etter skatt på 199 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 73,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,4 kroner, mot 0,5 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 247,5 millioner kroner, sammenlignet med 94,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 237,1 millioner kroner, mot 85,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 6.218,3 millioner kroner, sammenlignet med 5.453,1 millioner kroner i 2. kvartal 2012.- De fleste av våre virksomheter har hatt en god utvikling og viser lønnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er på et høyt nivå og vår finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.Her er rapporten.- Entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 11 prosent i andre kvartal, og veksten kom i dette kvartalet i Sverige og Danmark. I Norge gikk omsetningen noe ned sammenlignet med fjoråret, mens resultat­marginen i den norske entreprenørvirksomheten økte fra 2,7 til 3,4 prosent. Flere av våre enheter viser meget god lønnsomhet, mens noen fortsatt ligger bak våre målsettinger.  I tiden fremover vil det være en prioritert oppgave å bedre lønnsomheten for disse, sier Giske.Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4 747 millioner kroner (4 285) og resultat før skatt 116 millioner kroner (87) i andre kvartal.- Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde stabil omsetning i kvartalet, mens resultatet før skatt økte til 50 millioner kroner fra NOK 40 millioner kroner i fjor. Fremgangen kommer i hovedsak fra den norske virksomheten som har hatt gode resultater fra prosjekter i sluttfasen i tillegg til enkelte mindre prosjektsalg, utdyper Giske.Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 079 boliger i produksjon, mot 1 300 i fjor. 237 (219) boliger ble solgt, og salgsgraden for prosjekter under oppføring var 74 prosent (76).Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 422 millioner kroner (426) og resultatet før skatt 50 millioner kroner (40).

Nyheter
Børs