200 mill. i erstatning - hvor er bevisene?

Norske bønder har de siste 13 årene fått utbetalt over 200 millioner kroner i erstatning for at gaupe har drept sau, men i de aller fleste tilfellene er det ikke bevist at rovdyret står bak.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Rundt 125.000 av de 1,9 millioner sauene som går på utmarksbeite om sommeren, kommer ikke hjem igjen. For rundt 25 prosent av disse betaler Norge erstatning, fordi dyrene skal være drept av rovdyr, skriver Dagens Næringsliv.I perioden 2000 til 2013 fikk norske sauebønder utbetalt over 850 millioner kroner, og rundt 200 av disse er erstatning for dyr tatt av gaupe, ifølge Rovbase. Men bare imellom fire og ni prosent av tilfellene er det dokumentert at gaupa står bak, ifølge en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). I de andre sakene har fylkesmenn utøvd skjønn.NINA-forskerne John Odden og John Linnell mener det er utbetalt altfor mye i gaupeerstatning.– Både i Oppland, Troms og Finnmark er det i gjennomsnitt utbetalt erstatninger for rundt fire ganger så mange sau som er tatt av gaupe, som vi har beregnet, sier Odden til avisen.Forskerne anbefaler myndighetene et mer objektiv og forutsigbart erstatningssystem. Einar Frogner i Norges Bondelag sier til avisen at de ikke ønsker å erstatte dagens ordning med en ny beregningsmodell.