Bedre norske industritall enn fryktet

Norske industritall kommer inn over forventning.

Hentet fra Scana Industriers hjemmesider.
Næringsliv

Produksjonen i norsk industri økte med 1,4 prosent fra mai til og med juli 2014, sammenlignet med med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall fra SSB. Fra juni til juli 2014 var industriproduksjonen omtrent uendret.På månedsbasis falt industriproduksjonen med 0,1 prosent, mot et ventet fall på 0,5 prosent.Produksjonen i industrien var rekordhøy i perioden mai til og med juli 2014.Det var blant annet en økning i produksjonen i næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer fra mai til og med juli 2014, sammenlignet med med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.Les mer hos SSB