Elendige industritall fra Sverige

Den svenske industriproduksjonen faller overraskende.

Næringsliv

Den svenske industriproduksjonen falt 1,1 prosent i juli sammenlignet med måneden før. Det siste året er den ned 5,7 prosentDet var ventet en økning på 2,4 prosent på månedsbasis og et fall på 1,5 prosent på årsbasis.Industriordrene falt 1 prosent på månedsbasis.

Nyheter
Næringsliv