Europeere er skeptiske til å hjelpe Ukraina militært

Europeere flest mener at Ukraina bør bli med i EU, men er mer skeptiske til å gi landet NATO-medlemskap og militærhjelp, viser en meningsmåling.

Publisert 11. sep. 2014 kl. 07.29
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 192 ord
52 prosent av de spurte mener at EU bør tilby medlemskap til Ukraina, mens 43 prosent mener at dette er en dårlig idé.EU har inngått en frihandelsavtale med Ukraina, men har ikke luftet muligheten for EU-medlemskap.Transatlantic Trends 2014-målingen er utført av den amerikanske tankesmia German Marshall Fund of the United States, i samarbeid med den italienske stiftelsen Compagnia di San Paolo.
SkeptiskeNei til militærhjelp
På spørsmål om Ukraina bør tas opp som medlem i NATO, er europeere flest mer skeptiske. 47 prosent er motstandere av dette, mens 46 prosent er tilhengere.Ukrainas regjering opplyste i forrige måned at den ville søke om medlemskap i NATO.Meningsmålingen er foretatt i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Tyrkia, Russland og USA.I USA mener hele 68 prosent av de spurte at Ukraina bør bli medlem i NATO.71 prosent av de spurte i Europa er motstandere av å gi militærhjelp til Ukraina, og det samme er 52 prosent av de spurte i USA. Kun i Polen er det flertall for å gi slik militærhjelp.Over 60 prosent både i EU-landene og USA støtter innføring av strengere sanksjoner mot Russland som følge av landets rolle i Ukraina-konflikten. (©NTB)