Frikjent for korrupsjon

En Ruter-leder som lot seg påspandere tre middager, er i Høyesterett frikjent for korrupsjon.

middag.jpg
Næringsliv

Mannen ble dømt i Oslo tingrett, men frikjent i Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesterett avvist påtalemyndighetens anke.Tingretten dømte mannen for passiv korrupsjon etter at han ble påspandert tre middager for til sammen 4.739 kroner av bussleverandøren Volvo i 2009 og 2011.Lagmannsretten kom til at middagene ikke var «spesielt dyre eller luksuspregede» og «godt innenfor» det som må anses vanlig i næringslivet og når det gjelder offentlig eide foretak som handler med det private næringsliv.Retten fant at mannen ikke hadde forsøkt å holde middagene skjult, og at de interne etiske reglene ikke var overtrådt.Høyesterett slår fast at driftssjefen ikke hadde opptrådt utilbørlig og forkastet påtalemyndighetens anke.