Gigantvogntog tillates permanent på norske veier

Fra midten av september blir prøveordningen med å tillate særlig store vogntog på norske veier gjort permanent.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Næringsliv

De såkalte modulvogntogene har vært tillatt som en prøveordning siden 2008 på deler av det norske stamveinettet.I tillegg til å tillate vogntog med makslengde på 25,25 meter og en vekt på inntil 60 tonn, fjerner Samferdselsdepartementet maksgrensen på 17 kilometer for tilknytningsveiene. Bedrifter som ligger lenger unna de aktuelle stamveiene, vil få tillatelse til å kjøre vogntogene på tilknytningsveier dersom veienes faktiske beskaffenhet tillater det.Samferdselsdepartementet varsler at noen nye strekninger åpnes allerede nå, og at behandling av nye søknader om å utvide modulvogntogveinettet skal gå langt raskere.Forskriftsendringen trer i kraft 15. september. (©NTB)