Krav om lisensjakt innenfor ulvesonen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fremmet klagesak med krav om lisensjakt på ulv også innenfor ulvesonen – det vil si i fylkene Østfold og Oslo og områder i Akershus og Hedmark øst for Glomma.

Publisert 14. sep. 2014 kl. 09.25
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 158 ord
Ulv. NTB Scanpix / NTB Scanpix
Klagen er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) og gjelder et vedtak som rovviltnemndene i region 4 og region 5 fattet på et fellesmøte 13. august i år. Der ble det fastsatt lisensjakt i perioden fra 1. oktober til 31. mars med en kvote på inntil fem ulver utenfor ulvesonen, vest for Glomma i Akershus og Hedmark.«NJFF mener det er viktig å åpne for uttak av ulv også innenfor ulvesonen», heter det i klagen til departementet. Unntaket bør etter NJFFs mening bare gjelde «definerte områder for å skjerme familiegruppene som utgjør det nasjonale bestandsmålet og eventuelle arealer av hensyn til særlig verdifulle individer». Dette betyr i praksis revirene til tre ynglende ulvepar og områder der det eventuelt finnes ulver som kan bidra til å motvirke innavl i ulvestammen.NJFF hevder at det er rom for å utvide fellingsområdet uten å komme i strid med målsettingen som er fastsatt i rovdyrforliket, det vil si tre årlige ynglinger på norsk område.