Meglerhus: - Disse selskapene kan bli kjøpt opp

DNB Markets plukker ut åtte oppkjøpskandidater på Oslo Børs, samt tre svenske.

Fra DNB Markets' meglerbord. Foto: Are Haram, Finansavisen
Næringsliv

Det globale aktivitetsvolumet innen oppkjøp og fusjoner steg i første halvår med 56 prosent i forhold til første halvår 2013, fastslår DNB Markets. Fortsatt er imidlertid volumet på rundt halvparten av nivået i forhold til toppåret i 2007, og målt i forhold til de globale markedsverdier.«I kombinasjon med lave renter og rekordhøyt likviditetsnivå hos de mest aktive Private Equity-aktørene gjør dette at vi dermed ser rom for ytterligere stigende aktivitets i tiden fremover. Fortsatt er det også lav kapasitetsutnyttelse innenfor flere bransjer. Dette kan gjøre det attraktivt for aktører med finansielle ressurser å arbeide med sikte på en konsolidering av virksomhetene innen disse bransjene. Formidling av forventninger om hvilke selskaper som kan være aktuelle oppkjøpskandidater er en svært usikker øvelse, både når det gjelder faktisk sannsynlighet for et oppkjøp og timingen av når dette eventuelt vil kunne skje», heter det.DNB Markets trekker frem følgende selskaper som mulige oppkjøpskandidater: Dolphin, EMGS, Grieg Seafood, Norway Royal Salmon, Opera, Polarcus, Sevan Marine og Vizrt. Meglerhuset  har en holdanbefaling på Dolphin med et kursmål på 5,5 kroner pr aksje, en kjøpsanbefaling på Grieg med et kursmål på 33 kroner pr aksje,, samt en kjøpsanbefaling på Norway Royal Salmon med et kursmål på 65 pr aksje.Videre har vi en kjøpsanbefaling på Opera med et kursmål på 115 kroner pr aksje, en Holdanbefaling på Polarcus med et kursmål på 3 kroner pr aksje, en kjøpsanbefaling på Sevan Marine med et kursmål på 29 kroner pr aksje og en kjøpsanbefaling på Vizrt med et kursmål på 34 kroner pr aksje. I det svenske markedet ser DNB Markets blant annet tilsvarende potensial for Swedish Match, Sponda og Tribona.