Norges «dyreste» kjøpesenter er ikke i Norge — og ikke i Sverige..

Investorer og småsparere har pøst inn 780 millioner i egenkapital og 267 millioner i lån. Nå prises alt til lusne 36,5 millioner.

Næringsliv

Det gamle Verdispar-prosjektet Emerging Europe Land Development under ledelse av Eirik Forthun og Jarl Whist har slitt voldsomt med finansieringen av kjøpesenteret Lumini i Varazdin i Kroatia som følge av finanskrisen, skriver Finansavisen.Bankene strupet finansieringen, og aksjonærene har etter først å ha pøst inn egenkapital også måttet finansiere prosjektet gjennom stadige transjer i selskapets obligasjonslån.Nå må selskapet ha enda mer penger, og denne gangen velger selskapet å trykke aksjer for å skaffe 16 millioner kroner i ny kapital.Selskapet, som justert for splitter hentet penger til 10 kroner aksjen, og senere gjorde emisjoner og konverteringer på 4 kroner, 1,50 kroner og sist 1 krone i 2012, velger ifølge Finansavisen nå å dumpe aksjekursen helt til 25 øre for å tvinge eierne til å stille opp. Det priser kjøpesenterselskapet til bare 36,5 millioner kroner.Utvanningen er følgelig massiv for aksjonærer som velger ikke å kaste enda flere gode penger etter dårlige, men for dem som allerede har skrevet prosjektet til null, er det ikke sikkert det har så stor betydning.Årsrapporten for 2013 viser et underskudd på 129,4 millioner kroner før skatt – enda verre enn 69,4 millioner året før. Styret fastslår at utviklingen ikke er tilfredsstillende og at det behøves likviditetstilførsel gjennom 2014.Balansen viser at selskapet har en gjeld på 225,9 millioner kroner, og en gjenværende egenkapital på 448 millioner. Totalt har eierne bidratt med mer enn én milliard kroner, skriver Finansavisen.Eirik Forthun skriver i en e-post til Finansavisen at aksjeemisjonen planlegges gjenomført i løpet av høsten.Les mer i torsdagens utgave av Finansavisen!