Økning i konkurser i august

I august var det 11,1 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i samme måned i fjor.

Næringsliv

I Vest-Agder økte antallet med hele 111,1 prosent, viser tall fra Brønnøysundregistrene.Det ble registrert 370 konkurser og tvangsavviklinger i august, mens det tilsvarende tallet for samme måned i fjor var på 333.Vest-Agder hadde den største økningen, med 111,1 prosent. Østfold hadde en økning på 90,9 prosent, mens Hedmark og Nord-Trøndelag begge hadde en økning på 66,7 prosent.Møre og Romsdal opplevde derimot en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger i august, og antallet ble redusert med 62,5 prosent.I løpet av årets første åtte måneder steg tallene på konkurser og tvangsavviklinger i Norge med 3,8 prosent, sammenlignet med fjoråret. Vestfold hadde den største økningen, med 28,2 prosent, mens Akershus og Hordaland økte med henholdsvis 15,8 og 14,1 prosent. (©NTB)