Økt sysselsetting i norsk industri

Sjeføkonom mener den store runden med nedbemanninger i industrien er over.

Frank Jullum - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Sesongjustert norsk PMI steg fra reviderte 50,8 i juli til 51,8 i august.Tallene bekrefter tendensen fra juli om stigende sysselsetting i norsk industri. - Den optimismen som vi ante med juli-indeksen har kommet til syne i august-tallene. Industriveksten er den høyeste siden tidlig i vår og det ser positivt ut med tanke på 3. kvartal. - Spesielt interessant er det at sysselsettingsindeksen stiger så markant. At andre tall også bekrefter dette tyder på at det forventes ytterligere vekst i tiden fremover, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk).NIMA utarbeider innkjøpssjefsindeksen sammen med Danske Bank Norge.- Sysselsettingen har snuddDelindeksen som skiller seg mest ut er sysselsettingsindeksen, som steg fra 50,6 i juli til 51,9 i august.- Etter at sysselsettingsindeksen har vist fallende sysselsetting i industrien fra februar til juni, har trenden snudd de siste månedene. - Det ser ut som de siste store rundene med nedbemanning i industrien er over. Dette bekreftes også av de faktiske sysselsettingstallene fra SSB, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.Oppgangen kommer til tross for en varslet nedbemanning i oljesektoren forrige uke.Produksjon opp, ordre nedMens produksjonsindeksen steg fra reviderte 52,5 til 54,4 i august, trakk ordreindeksen nedover.- Den eneste nedgangen i delindeksene gjelder ordreindeksen, dog må denne nedgangen fra 51,1 til 50,7 betraktes som marginal, sier Hoberg.- At signalene som innkjøperne synliggjør i disse tallene bekreftes gjennom tall fra andre kilder, som SSB, viser at innkjøpernes observasjoner og vurderinger gir et særdeles godt grunnlag for bedømmelse av industriens utvikling, fortsetter han.Jullum påpeker at utviklingen i ordreindeksene for hjemme- og eksportmarkedene var relativt jevn. - Dette bildet støttes også av utviklingen i ordreinngangen hos SSBs ordrestatistikk, utdyper han.De øvrige delindeksene, som viser hhv. leverandørenes leveringstid og lagrene av innkjøpte produkter, viste begge moderate økninger i august.VareflytenPMI (Purchasing Managers Index) utarbeides månedlig i mer enn 40 land. Indeksen måler vareflyten i bedriftene.Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.Følg Hegnar.no på Facebook her!