- Overraskende sterk vekst i norsk økonomi

Det er i første omgang husholdningenes pengebruk som har vært høyere enn ventet, mener meglerhus.

Kvinne på shopping - Foto - Scanpix
Næringsliv

Veksten i norsk økonomi i årets to første kvartaler ble klart sterkere enn Nordea Markets hadde ventet.«Privat forbruk har vokst sterkt, og motvirket at oljeinvesteringene har vist utflating. I tillegg har boligbyggingen avtatt mindre enn ventet. Veksten i fastlands-Norge vil trolig ikke fortsette i samme tempo fremover. Vi venter en vekst i 2015 på om lag 1 ½ prosent, men økende til om lag 2 ¼ igjen i 2016», heter det i Nordeas ferske rapport Økonomisk Oversikt.Det er i første omgang husholdningenes pengebruk som har vært høyere så langt i år enn det meglerhuset hadde ventet.«Privat forbruk har vokst med over en prosent i kvartalet. Realinntektsveksten har vært så høy at det har vært mulig samtidig som husholdningene har kunnet øke sparing noe fra et allerede høyt nivå. Økt optimisme og bedret kjøpekraft er også kommet til syne i boligmarkedet hvor prisene stiger moderat og boligbyggingen har sluttet å falle», fremgår det av rapporten.Her er BNP-prognosene for de viktigste landene fremover: