SSB: Litt høyere oljeestimater for 2015

Tror de totale investeringene i 2014 vil beløpe seg til 227,3 milliarder kroner. For 2015 ser det fortsatt tungt ut.

Foto: Scanpix
Næringsliv

De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten for 2014 blir nå anslått til 227,3 milliarder kroner, ned 4,4 milliarder fra mai-anslaget på 231,7 milliarder kroner, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.Investeringene til leting og konseptstudier blir nå anslått til 35,1 milliarder kroner i 2014 - 0,6 milliarder mindre enn anslått i forrige kvartal og 0,9 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal 2013.Samtidig justeres anslaget for 2015 opp med 2,8 milliarder til 185,3 milliarder kroner.Anslaget for 2014 er 14,5 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal samme år. Det oppgitte tallet for 2015 er 29,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 3. kvartal 2013, skriver SSB.- Revisjonen oppover for 2015-tallene var noe lavere enn hva vi hadde ventet, men samtidig er 2014 litt ned, skriver Nordeas Erik Bruce i en kommentar.Han mener videre at det ikke er noen grunn til å endre synet på veksten i 2015 vesentlig etter dagens tall. Nordea holder seg dermed til forventningen om et fall på 15 prosent, og legger til at de er enda mer sikre på denne utviklingen i dag.Bruce tror også at Norges Bank trolig vil beholde sitt nedsideestimat på 10 prosent.

 Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2015 blir nå anslått til 185,3 milliarder kroner, 2,8 milliarder mer enn anslagene gitt i forrige kvartal.Høyere tall innenfor investeringsområdene felt i drift mer enn veier opp for et lavere estimat innenfor feltutbygging og leting. Økningen i anslaget for felt i drift og nedgangen for feltutbygging har også for 2015 sammenheng med at noen felt har kommet i produksjon. Anslagene for disse er i tellingen derfor blitt overført fra feltutbygging til felt i drift, opplyser SSB.Mer om tallene finner du her!