Tilsynet fortsetter behandling av Tele2-kjøp

Konkurransetilsynet har i dag varslet partene om at tilsynet vil arbeide videre med saken.

Publisert 9. sep. 2014 kl. 12.18
Oppdatert 9. sep. 2014 klokken 12.19
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 157 ord
Tele2 - Foto: Scanpix
Behandlingen av TeliaSoneras oppkjøp av Tele2 Norge fortsetter, melder Konkurransetilsynet. – Oppkjøpet innebærer en sammenslåing av to av de tre største aktørene innenfor mobiltelefoni. Konkurransetilsynet trenger mer tid for å vurdere om denne sammenslåingen vil føre til en begrensning av konkurransen, og om dette kan være til skade for kundene gjennom høyere priser og dårligere tilbud, sier prosjektleder Kjersti Bruaas i en melding.
Videre behandling
Vurderingen av fusjoner og oppkjøp følger faste tidsfrister. Konkurransetilsynet må innen 70 virkedager etter at meldingen er mottatt legge frem et begrunnet forslag til vedtak. Fristen for dette er 11. november.Konkurransetilsynet kan imidlertid når som helst i denne prosessen avslutte sin saksbehandling uten å fatte vedtak om helt eller delvis inngrep mot foretakssammenslutningen.– Konkurransetilsynets varsel i dag innebærer ikke at tilsynet har konkludert endelig i vurderingen av om det er grunn til å gripe inn mot oppkjøpet, men at utredningen så langt ikke gir grunnlag for å legge bort saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.