Vraket drømmeflyplass i London til 1.000 milliarder

«Boris Island» fikk tommelen ned. Men siste ord er ikke sagt.

Næringsliv

Den britiske regjeringens uavhengige flykommisjon har forkastet London-ordfører Boris Johnsons ambisiøse forslag om en ny britisk storflyplass på Isle of Grain i Themsens munning øst for London.Det skriver Financial Times.Prosjektet «Boris Island» har av kritikere blitt stemplet som «overdrevent urealistisk og forfengelig».Prislappen for den mest avanserte versjonen flyplassen med fire planlagte rullebaner er estimert til i overkant av 100 milliarder pund, eller rundt 1.030 milliarder norske kroner.Rapport neste sommerJohnsons luftfartsrådgiver Daniel Moylan karakteriserte ifølge avisen kommisjonens beslutning som –«skuffende kortsiktig», men at den langt fra signaliserte kroken på døren for prosjektet.Kommisjonen, som ventes å komme med sin endelige rapport etter parlamentsvalget neste sommer, skal vurdere hvordan flykapasiteten best kan økes i det tettbefolkede Sørøst-England.- Behovet for ny kapasitet er presserende. Vi må fokusere på løsninger som er mulige å levere, til en pris vi har råd til og som kan gi den rette balansen til fremtidens britiske luftfart, sier kommisjonens leder Sir Howard Davies. Dyr tilkoblingFire bestilte rapporter Davies og hans folk mottok denne sommeren bidro ifølge Financial Times til å så tvil om «Boris Island».Ankepunktene var først og fremst at transportveiene ut til den planlagte storflyplassen ikke hadde blitt hensyntatt i tilstrekkelig grad, noe som vil fordyre prosjektet vesentlig.Én rapport pekte også på at området der flyplassen er tiltenkt er et vernet habitat for tusener av fugler, og at en flytting ville medføre høye kostnader uten garanti for at tiltaket ville være mulig å gjennomføre.AlternativeneTo av de tre alternativene igjen på kommisjonens blokk gjelder Heathrow, begge estimert til rundt 18 milliarder pund.Det dreier seg ifølge avisen enten om å bygge en ny, tredje rullebane, eller å forlenge den nordre av dagens to rullebaner.Det siste alternativet er en andre rullebane på Gatwick, til en estimert prislapp på ni milliarder pund. Følg Hegnar.no på Facebook her!