Gjeldsoffer tvang Skatteetaten i kne

66 år gamle Kjell K. Nilsen fikk med seg selveste Finansdepartementet i kampen mot Skatteetaten.

Hans Christian Holte - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Finansavisen forteller i dag historien om Kjell K. Nilsen (66) som har fått Finansdepartementet på lag mot Skatteetaten som nå må endre både Lignings ABC og sin praksis i skattesaker.66-åringen hadde gjeldsordning fra 1996 til 2001 etter en mislykket satsing i byggebransjen. Samtidig førte han tapene som fradrag i selvangivelsen. Skatteetaten aksepterte imidlertid ikke dette og gjorde om ligningen slik at Nilsen ble skyldig skatt.- Skatteetaten mente jeg ikke kunne føre fradrag for tap når jeg var under gjeldsordning. Dermed tvangssolgte de min bolig slik at jeg ikke hadde mulighet til å stille kapital som garanti for drosjeløyvet mitt, sier Kjell N. Nilsen Finansavisen.Skatteetaten har frem til nå nektet skattyter fremføring av underskudd fra og med det inntektsåret han eller hun har fått etablert gjeldsordning. Begrunnelsen har vært at man vil hindre at debitor får fradrag for tap som kreditor har lidt.«Departementet er derfor av den mening at fremstillingen av gjeldende regler på dette punkt i Lignings ABC ikke er dekkende. Departementet vil underrette Skattedirektoratet om dette», skriver departementet i et brev til Sivilombudsmannen.

Nyheter
Næringsliv