IMF tar ned vekstanslaget for verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet er mer negative til fremtiden i verdensøkonomien.

Næringsliv

Det internajsonale pengefondet (IMF) tar ned de globale vekstanslagene for 2014 og 2015 og sier den ujevne globale gjeninnhentingen fortsetter, skriver TDN Finans.Av rapporten World Economic Outlook (WEO) som ble gitt ut tirsdag, fremgår det at IMF tar ned vekstanslaget for verdensøkonomien i 2014 fra 3,4 prosent til 3,3 prosent.I 2015 venter IMF en global vekst på 3,8 prosent, ned 0,2 prosent fra juli-rapporten.- Når vi ser rundt i verden, er det to hovedkrefter som påvirker økonomiene. Den ene er fra fortiden: landene må håndtere arven fra finanskrisen, alt fra gjeldsoverheng til høy ledighet. Den andre er fra fremtiden, eller mer presist, forventningene til fremtiden: potensielle vekstrater blir tatt ned, og dette forverrer utsiktene til tillitten, etterspørsel og vekst i dag, sier sjeføkonom Olivier Blanchard i IMF i en kommentar.Veksten i amerikansk økonomi anslås til 2,2 prosent i 2014, opp 0,5 prosent fra tidligere anskag. I 2015 anslås veksten til 3,1 prosent.For eurosonen senkes anslaget med 0,3 prosent til 0,8 prosent i 2014, mens anslaget er 1,3 prosent vekst i 2015.Den kinesiske veksten anslås til 7,4 prosent i år, noe som er likt som i juli-rapporten. For 2015 er vekstanslag på 7,1 prosent - også dette uendret fra forrige rapport.I Japan anslås det en vekst på 0,9 prosent i 2014, og 0,8 prosent i 2015. Førstnevnte er ned 0,7 prosent fra tidligere anslag, mens sistnevnte er nedjustert med 0,2 prosentpoeng.For Norge anslås det imidlertid at veksten tar seg opp, fra 0,6 prosent i fjor til 1,8 prosent i år og 1,9 prosent neste år. IMF tror imidlertid også at overskuddet på statsbudsjettet vil falle fra 11,2 prosent av BNP i fjor til 10,6 prosent i år og 10,2 prosent neste år. Det er likevel nest best i IMF-sammenheng. Bare Sveits er over, med 13 prosent i år og 12,5 prosent neste år.Hele rapporten