Avstemningen har kun symbolsk betydning, men er en direkte utfordring til Google.Hensikten er å skille søkemotoren fra selskapets andre kommersielle virksomheter for å sikre like konkurransevilkår for internettindustrien.Internettgiganten Google nevnes ikke spesifikt, men er den desidert mest brukte søkemotoren i Europa, og selskapet vil omfattes av vedtaket.Parlamentet har ingen makt til å faktisk dele opp Google i to, men avgjørelsen ses som en klar indikasjon på at oppfatningen av selskapet er dårlig i Europa.384 stemte for vedtaket, og 174 stemte mot.Google og Brussel har tidligere vært uenige om «retten til å bli glemt». I mai slo EU-domstolen fast at internettbrukere har rett til å bli glemt, som innebærer at de kan kreve koblinger fjernet fra søketreff i Google og andre søkemotorer. (©NTB)