Så langt i år har Økokrim mottatt 30 slike rapporter. Totalt går rundt 120.000 eiendomstransaksjoner via megler eller advokat hvert år, skriver DN.Selv om 30 er nesten dobbelt så mange som ifjor, mener førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim at antall varsler er for få.– Folk kommer ikke akkurat inn med bæreposer fulle av cash, sier meglerveteran Nils O. Nordvik til avisen.Han har selv ikke sendt noen varsel, men understreker at bransjen er blitt tungt skolert i hvordan den skal avdekke mulige ulovligheter.– Ingen vil være med på ulovlig hvitvasking for å selge en bolig. Å skylde på meglerne er helt uberettiget, sier han.