Ledigheten falt i november

Antall arbeidsledige falt med 400 i november, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Det siste året økte den med 2 767 personer.

NAV-direktør Joakim Lystad. Foto: Scanpix
Næringsliv
– Ledigheten gikk litt ned i november etter at den har steget siden august. En del av nedgangen skyldes at mange startet i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding fredag morgen.Antallet helt ledige falt med 400 personer fra oktober til november. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk ned med 100 personer i samme periode,
. Arbeidsledigheten er da på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme som i november i fjor.Ledigheten for menn var på 2,8 prosent, og for kvinner på 2,4 prosent.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 83 700 personer, tilsvarende 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2 600 færre enn i november i fjor, da bruttoledigheten var på 3,3 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra Nav.Ledigheten økte mest blant personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag. Den er opp hele 36 prosent det siste året og tilsvarer 1 100 flere ledige i denne yrkesgruppen enn for ett år siden. Ledigheten blant ledere har økt med 23 prosent, tilsvarende 200 personer. Målt som andel av arbeidsstyrken hadde begge yrkesgruppene likevel bare en ledighet, på henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent, opp fra 1,2 og 1,5 prosent for ett år siden. Blant meglere og konsulenter økte ledigheten med 22 prosent, tilsvarende 388 personer. Økningen blant kvinner var på 30 prosent.Innen jordbruk, skogbruk og fiske falt ledigheten med 6 prosent, tilsvarende 112 personer. Dette er den eneste yrkesgruppen med nedgang i ledigheten det siste året.Ledigheten innen helse, pleie og omsorg hadde den minste økningen. Her var den på 1 prosent tilsvarende 61 personer. Ledigheten har økt mest Rogaland med 18 prosent, fulgt av Telemark med 13 prosent og Buskerud og Sør-Trøndelag med 12 prosent.Størst nedgang var det i Oppland, med 11 prosent. Deretter fulgte Sogn og Fjordane med en nedgang på 9 prosent, Nordland med 7 prosent og Hedmark med 5 prosent.Arbeidsledigheten var høyest i Oslo med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Østfold, begge med 3,3 prosent. Sogn og Fjordane hadde den laveste ledigheten, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Oppland med 2,0 prosent.