Forsvaret betaler 145 millioner kroner til Nammo for utvikling og test av ammunisjonen. Nammo skal også utvikle en egen type testammunisjon.Kontrakten gjelder ammunisjonstypen APEX som Nammo startet utviklingen av i 2006. Ammunisjonstypen kan brukes mot både luft-, sjø- og bakkemål.Nammo skal levere et betydelig antall testskudd, utføre testing og analyser samt utarbeide dokumentasjon som er nødvendig for integrasjonen av ammunisjonstypen.– Dette er en ny milepæl i den nasjonale våpenutviklingen for F-35, og er positivt både for Nammo og Forsvaret, sier generalmajor Morten Klever, som er programdirektør for Kampflyprogrammet. (©NTB)