Det rapporteres om 14 stortankslutninger fra Persiabukta onsdag. Ratene tenderer videre opp etter økning tidligere i uken, melder Reuters.Seks av VLCC-ene går til fjerne østen, hvorav fire går til Kina. Ratene ligger på WS 57,5 for to av skipene og WS 58,5 for ett. Det tilsvarer en inntjening rundt 44-45.000 dollar per dag. Det oppgis ingen rate på de siste tre skipene.Tirsdag lå ratene til fjerne østen i sjiktet WS 56,5-WS 57,75, mens de ved starten av uken lå rundt WS 50.En VLCC østover fra Jemen får WS 61, mens et skip på den kortere strekningen til India (tar kun noen få dager) får WS 99, tilsvarende 80-90.000 dollar per dag.Fem VLCC-er går til US Gulf eller Europa. Ratene ligger på WS 32- WS 35, tilsvarende rundt 28- til 33.000 dollar per dag.Det siste VLCC-skipet går til vestkysten av USA. Her ligger raten på WS 52,5.