Tilliten i næringslivet i Tyskland, representert ved IFO-indeksen, steg fra 106,7 i januar til 106,8 i februar.Det var ventet en indeks på 107,7.Underindeksen over den nåværende situasjonen var 111,3 , mens forventningsindeksen var 102,5. Forventningen var på henholdsvis 112,5 og 103,0.