- «A wake up call»

Økonomer peker på sterkere dollar.

Næringsliv

De skuffende jobbtallene fredag viste tegn til at fabrikksektoren sliten, og den bredere økonomien i USA får nå føle på virkningen.Jobbveksten i privat sektor var på det laveste nivået siden 2013, samtidig som ferske tall fra industrisysselsettingen falt.Ifølge Bloomberg vil noen økonomer peke på havneforstyrrelser og dårlig vær, men Bloomberg Economics er av en annen oppfatning;- Dette er en bredere effekt av at en sterkere dollar skader eksportindustrien, samt den innenlandske industrien, skriver nettstedet.Økonomene peker på at nedgiringen i ansettelsene i tjenesteytende sektor er urovekkende, og dersom fabrikksektoren snubler risikerer den å ta med flere andre sektorer i fallet.- Den bredere økonomien vil ikke være i stand til å være immun.Bloomberg Economics mener dette kan være en "wake up call" eller en klar vekker for beslutningstakere som har vært avvisende til at en sterkere dollar har hatt innvirkning på deler av økonomien utenom eksportsektoren.For å være sikker, vil dette gi Fed mindre tillit til at økonomien er klar til å tåle rentehevinger så tidlig som i juni, og den økonomiske vekstsituasjonen i USA generelt.

Nyheter
Næringsliv