Dette er landene som taper på sterk dollar

Dollaren har styrket seg 12 prosent fra juni 2014 til mars 2015. Dette er landene som taper mest på sterkere dollar.

FILE - Istanbul's historical Grand Bazaar is decorated by Turkish flags on Wednesday, Oct. 6, 2004. The European Parliament called on European Union leaders Wednesday Dec. 15 to open membership talks with Turkey as soon as possible, and urged Ankara to carry out more democratic reforms and move toward recognizing Cyprus. European Union leaders will decide Friday Dec. 17, whether to start membership talks with mainly Muslim Turkey and there are concerns that pro-Islamic political groups could make gains if the bid falters. (AP Photo/Murad Sezer/File) MURAD SEZER
Næringsliv

Den sterke dollarkursen er i ferd med å sette en rekke fremvoksende økonomier i en prekær posisjon, advarer Oxford Economics, ifølge CNBC.Oxford Economics peker på Malaysia, Chile, Tyrkia, Venezuela og Russland som de mest utsatte landene.- En enkel lærebokfremstilling av problemet vil være at en økning i dollarens verdi kan være bra for fremvoksende markeder, da det vil forbedre deres konkurranseevne innen eksport til USA, skriver seniorøkonom, Adam Slater ved Oxford Economics i en rapport.- Men, det er en rekke kanaler hvor en sterkere dollar vil skade veksten i fremvoksende markeder, sier Slater, og trekker blant annet frem at de øker byrden av dollardominert gjeld, senker råvareprisene og kapitalinngangen.Ifølge CNBC steg dollaren 12 prosent fra juni 2014 til mars 2015.Oxford Economics peker på at dollar-rallyer som dette tilhører sjeldenheten. Med unntak av den voldsomme bølgen under finanskrisen i 2008-09, ble de siste dollartoppene sett på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.          "A simple textbook view of the issue might be that a rise in the dollar's value could be good for emerging markets as it would improve their export competitiveness vis-à-vis the U.S.," Adam Slater, senior economist at Oxford Economics wrote in a report.  "[But], there are a number of channels through which a stronger dollar may damage growth in emerging market countries," he said, noting it increases the burden of dollar-denominated debt, lowers commodity prices and chokes off capital inflows.  The dollar rose 12 percent on a trade-weighted basis between June 2014 and March 2015. Dollar rallies of this scale are rare, says Oxford Economics. Aside from the brief but violent surge during the financial crisis of 2008-09, the last spikes were seen in the late 1990s and early 2000s.

Nyheter
Næringsliv