Flere sier ja enn nei til fritidskjøring med snøscooter

Blant dem som har gjort seg opp en mening om saken, er det flertall for å la kommunene kunne opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter, så lenge det tas hensyn til andre interesser.

Foto: Scanpix
Næringsliv

I en undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for Snøscooterimportørenes forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd, svarer 43 prosent at de er for at kommunene kan legge opp løyper for rekreasjonskjøring. 32 prosent svarer nei. Det tilsier at det fortsatt er en stor gruppe – 25 prosent – som ikke har en mening om saken. Oslo skiller seg ut, som den eneste landsdelen der flertallet er negativ til slik kjøring. der svarer 38 prosent nei, mens 34 prosent sier ja. – Dette bekrefter det vi har hevdet. Over hele landet ønsker befolkningen at de lokalt folkevalgte selv skal få bestemme om det skal bli løyper og hvor disse skal ligge. Den eneste delen av landet med et flertall imot er i Oslo, men vi registrerer bare et knapt flertall i hovedstaden, sier Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening og Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Det er også flertall mot rekreasjonskjøring i aldersgruppen over 60 år, mens 40- og 50-åringene er delt på midten. I undersøkelsen er det presisert at «løypene skal ikke legges i verneområder eller villreinområder, og det skal tas hensyn til friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø». (©NTB)

Nyheter
Næringsliv