Fremtidens energikilder i Japan?

Vind-, vann og solkraft kommer for fullt i Japan.

Næringsliv

Japan har potensial til å tredoble mengden elektrisitet fra fornybare kilder som sol og vind innen 2030, viser en fersk studie fra det japanske Miljøverndepartementet, skriver Bloomberg.Ren energi - det vil si solenergi, vindkraft, vannkraft, jordvarme, biomasse og havenergi - kan stå for mellom 241,4 terawattimer til 356,6 terawattimer i 2030, avhengig av energipolitikk, i henhold til estimater.Per i dag får Japan om lag 116.1 terawattimer fra fornybar energi.Ifølge studien kan solenergi på sikt øke fra 15 terawattimer til mellom 77,7 og 128 terawatt timer i løpet av de neste 15 årene.Vindkraft, kan øke fra 4,8 terawattimer til mellom 41 og 64,6 terawattimer på sikt.

Nyheter
Næringsliv