Frontline har utstedt 1,3 millioner nye aksjer

Selskapet har økt aksjekapitalen i tråd med emisjonsfullmakten.

Næringsliv

John Fredriksens Frontline har ifølge en fersk medlding utstedt 1.278.844 aksjer i mars i tråd med selskapets emisjonsfullmakt.Etter utstedelsen har selskapet utstedt total aksjekapital på 124.534.280 millioner dollar.Fullmakten er på inntil 150 millioner dollar.Les meldingen her!

Nyheter
Næringsliv