Kjøper aksjer i Aurora LPG

Toppsjefen og finansdirektøren øker i Aurora LPG Holding.

Næringsliv

Toppsjef Børge Faanes Johansen kjøpte i 10.000 aksjer i Aurora LPG Holding til kurs 54,75 kroner.Det går frem av en børsmelding onsdag.Kjøpet skjedde gjennom Johansens heleide selskap Bojo Industries AS.Etter dette eier Bojo Industries 391.172 Aurora-aksjer, mens Johansen eier 200.000 opsjoner under selskapets insentivprogram.Samtidig har finansdirektør Nikolai Jebsen kjøpt 5.000 aksjer til samme kurs, gjennom sitt heleide selskap RIL AS.RIL eide ingen aksjer i Aurora før dette. Jebsen eier 37.800 aksjer i Aurora og 100.000 opsjoner under selskapets insentivprogram.

Nyheter
Næringsliv