Rapport: Vekstkommuner taper økonomisk

Om kort tid skal planen for framtidens transport- og boligløsninger i Oslo og Akershus vedtas.

Næringsliv

Planen vil blant annet føre til underskudd for kommunene med størst befolkningsvekst, fastslår Norconsult. Planen skal gjøre Asker, Lillestrøm, Sandvika, Ski og Ås til regionbyer, mens mer enn dobbelt så mange steder i Akershus skal forvandles til lokale byer. Planen skal vedtas i høst, men allerede nå har organisasjonen bak storsatsingen, Plansamarbeidet, bedt Norconsult vurdere effektene, skriver Aftenposten. Og ifølge avisen vil mange av forslagene slå positivt ut, men det er også påfallende mange varsler om gal utvikling og ønskede effekter som uteblir. Ifølge Norconsult vil planen føre til mer, og ikke mindre bilkjøring i Akershus, til tross for omfattende kollektivplaner. Det spås overbelastede busser på Romerike og i Follo, og kommuner med stor befolkningsvekst kommer til å gå med underskudd fordi skatteinntektene ikke står i forhold til de nødvendige investeringene. Norconsult fastslår dessuten at Oslo-regionen ikke vil oppleve økt konkurransekraft. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv