Stor uenighet om når renten skal opp

Det viser rentereferatet fra marsmøtet i Federal Reserve.

Janet Yellen. AP Photo
Næringsliv

Referatet fra marsmøtet i den amerikanske sentralbanken viser at medlemmene i FOMC er svært uenige om når en mulig økning i styringsrenten skal komme.Ifølge referatet er medlemmene uenige i om et rentehopp bør komme i juni eller september, eller ikke før i 2016.Alle bortsett fra et av komitemedlemmene var imidleritd enige om at ordet "tålmodig" skulle fjernes fra sentralbankens kommunikasjon rundt når en renteøkning skal komme. FOMC mener ifølge referatet at det ville være passende å fjerne denne ordlyden, fordi den amerikanske økonomien har bedret seg kraftig mot full sysselsetting og prisstabilitet.Med en arbeidsledighet som har falt til 5,5 prosent, samt en jevn økonomisk vekst, har FED ønsket en avslutning av den historisk aggressive pengepolitikken som har vært ført de siste årene. Dette har imidlertid blitt vanskeliggjort som følge av at inflasjonspresset, særlig innen lønninger, har holdt seg lavt.Hele rentereferatet finner du her!

Nyheter
Næringsliv